100Z
1.  ASTEROVÁ Kateřina 94
1:03,92  min. 12
2.  KONČELOVÁ Gabriela 90
1:03,96  min. 06
3.  DOUBNEROVÁ Adéla 00
1:05,42  min. 17
4.  MAJEROVÁ Dagmar 80
1:05,51  min. 96
5.  VYČÍTALOVÁ Veronika 96
1:06,08  min. 13
6.  HLOUŠKOVÁ Edita 07
1:06,97  min. 21
7.  BRADÁČOVÁ Ema 00
1:07,03  min. 21
8.  KOHOUTOVÁ Zdeňka 06
1:07,21  min. 21
9.  LUKÁŠOVÁ Lenka 94
1:07,30  min. 10
10.  JINDŘICHOVÁ Petra 80
1:07,62  min. 96
11.  BALABÁNOVÁ Iva 88
1:07,79  min. 02
12.  PECUŠOVÁ Lucie 99
1:07,80  min. 15
13.  LOVRANTOVÁ Andrea 86
1:08,09  min. 00
14.  HAIPETROVÁ Anna 75
1:08,70  min. 92
15.  PRCHLÍKOVÁ Irena 77
1:08,90  min. 97
16.  VIMMEROVÁ Vladimíra 69
1:09,10  min. 84
17.  KŠANDOVÁ Sylva 77
1:09,20  min. 94
18.  ŠTEMBEROVÁ Kristýna 00
1:09,30  min. 13
19.  LUŠTINCOVÁ Petra 76
1:09,30  min. 92
20.  ZMEŠKALOVÁ Romana 82
1:09,60  min. 97